Linux System Security

Denna sida kommer att omfatta diskussioner om säkerhetsåtgärder som kan vidtas på ett Linux-system för att öka, eller förbättra den övergripande säkerheten i systemet. Just nu Jag har inte mycket att jag placerar här, men programvara som kan övervaka anslutningar till tjänster och lägga värdar i denyhosts filen som svar på upprepade anslutning misslyckanden.

Fail2ban – denna programvara övervakar anslutningsförsök till flera tjänster och dynamiskt redigerar deny.hosts filen som svar på misslyckade inloggningar. Detta sätt beständiga anslutningsförsök blockeras. (Naturligtvis, Om du är under attack av en distribuerad botnät denna vilja genom att som sticker fingret i hålet i dammen, men du måste åtminstone försöka att göra det svårare för dem på något sätt.)

    PDF24    Skicka artikel som PDF   

    Liknande inlägg


    Växla till vår mobila webbplats