Allmänna Support Dokument

Min idé för denna sida är att länka till olika mycket stöd och manualer dokumentation som finns tillgängliga online. Det kan vara för desktop programvara, operativsystem, sök motorer, oberoende. Jag körde precis över en bra referens för kommandoradsflaggor som kan användas med Adobe Reader och ville se till att jag hade en plats att bokmärka den!

Adobe Acrobat Reader Open Parametrar – dokumentation om de parametrar som kan användas med Acrobat Reader för att öppna dokument (inte en referens för nybörjare till Adobe Acrobat – mellanliggande / avancerad kompetensnivå).

PDF24    Skicka artikel som PDF   

Liknande inlägg


Växla till vår mobila webbplats